Cách trở thành KOLs trên Instagram, Tik Tok và Shopee