Code Ajax thay đổi giá sản phẩm có biến thể cho Woocommerce

Bước 1: Thêm đoạn Code Ajax thay đổi giá sản phẩm vào file function.php

add_action('woocommerce_before_add_to_cart_form', 'selected_variation_price_replace_variable_price_range');
function selected_variation_price_replace_variable_price_range(){
  global $product;

  if( $product->is_type('variable') ):
  ?><style> .woocommerce-variation-price {display:none;} </style>
  <script>
  jQuery(function($) {
    var p = 'p.price'
      q = $(p).html();

    $('form.cart').on('show_variation', function( event, data ) {
      if ( data.price_html ) {
        $(p).html(data.price_html);
      }
    }).on('hide_variation', function( event ) {
      $(p).html(q);
    });
  });
  </script>
  <?php
  endif;
}

Bước 2: Xem thành quả thôi

Trước khi code
Sau khi code

Tạm kết

Nếu trong quá trình cài đặt bị lỗi bạn có thể comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ. Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Home
Profile
Liên hệ
Dịch vụ
Tìm kiếm
×

Gọi điện ngay