B2C là gì? Ứng dụng của mô hình B2C trong năm 2023